Komunikat

Intencje Mszy Św., 10.05.2020-17.05.2020 r.
9 maja 2020
VI Niedziela Wielkanocna, 17.05.2020 r.
16 maja 2020

KURIA DIECEZJALNA W KIELCACH

 

                                                KOMUNIKAT

Z inicjatywy Ojca Świętego Franciszka Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego prosi, aby czwartek 14 maja br. uczynić dniem modlitwy, postu i dzieł miłosierdzia w intencji powstrzymania epidemii koronawirusa. Do modlitwy w podanej intencji włączą się również – zgodnie z własną wiarą i tradycją – przedstawiciele rożnych religii, aby w ten sposób zjednoczyć całą ludzkość we wspólnym błaganiu o ustanie pandemii i przezwyciężenie jej konsekwencji. Biskup Kielecki Jan Piotrowski zaprasza duchownych i wiernych świeckich naszej diecezji do podjęcia wyżej wymienionej inicjatywy.

                                                                                   

                                             /-/ Ks. Dariusz Gącik                                   

                                   WIKARIUSZ GENERALNY