Wspólnota Małżeństw Św. Jana Pawła II

Wspólnota Małżeństw Św. Jana Pawła II jest wspólnotą małżeństw, które w duchu Ewangelii i według nauki Kościoła, pragną pogłębiać osobistą więź z Jezusem Chrystusem i pogłębić relacje miłości w małżeństwie. Złączeni sakramentem małżeństwa, chcemy trwać w jedności przed Bogiem, aby w naszych dzieciach zaszczepić prawdziwą miłość do Niego i wychowywać je w wierze.
Będąc świadomi własnych słabości i ograniczeń pragniemy z pokorą pracować nad sobą i podejmować stałą formację małżeńską, aby w ten sposób dojść do prawdziwej świętości, uświęcając jednocześnie siebie nawzajem.
Pragniemy być miejscem dla małżeństw i rodzin, które znajdą we wspólnocie potrzebne wsparcie i przykład życia prawdziwie chrześcijańskiego.
W swojej formacji opieramy się na Piśmie Św. i Katechezach Św. Jana Pawła II, patrona rodzin.