Schola Gaudium

Schola dziecięco-młodzieżowa ,,Gaudium” działa w parafii od czerwca 2008 r. Powstała z inicjatywy księdza proboszcza Antoniego Bialika. Prowadzącymi są Zbigniew Wojtasiński oraz Iwona i Krzysztof Wijas. Grupa liczy aktualnie siedemnaście dziewcząt – uczennic szkoły podstawowej i średniej.

Głównym zadaniem zespołu jest prowadzenie śpiewu na niedzielnej Eucharystii i różnych uroczystościach odbywających się w parafii oraz w gminie. Schola bierze czynny udział w konkursach i spotkaniach organizowanych m.in. przez BCK w Piekoszowie.

Bardzo ważną rolą scholi jest również integracja dzieci i młodzieży. Służą temu wakacyjne wyjazdy i wycieczki, spotkania integracyjne np. opłatkowe. Grupa zwiedziła już m.in. Częstochowę, Bałtów, Skalbmierz, Szczawnicę Zdrój, Jaworki oraz Kubiesówkę. W 2012 r. odbył się wakacyjny wyjazd do Serbii i Kosowa, a w 2013 r. do Austrii.