DEKRET

XII Niedziela Zwykła, 20.06.2021 r.
19 czerwca 2021
Intencje Mszy Świętej, 28.06.2021 – 04.07.2021r.
28 czerwca 2021

                                                                                                                                                                  Kielce, dnia 15 czerwca 2021 r.                                                                

                                DEKRET         

          W związku z tym, że władze państwowe zniosły limity osób mogących być zgromadzonych w świątyniach podczas sprawowania liturgii, mając na uwadze udzieloną przeze mnie dyspensę od zachowania I Przykazania Kościelnego Nr OA – 102/20 dnia 23 października 2020 r., kierując się dobrem duchowym wiernych, niniejszym

          odwołuję z dniem 20 czerwca 2021 r. udzieloną przeze mnie dyspensę od obowiązku udziału we Mszy Świętej w niedzielę i święta nakazane.

          Jednocześnie polecam, aby w niedzielę 20 czerwca 2021 r. podać wiernym do wiadomości decyzję o odwołaniu dyspensy oraz zaraz po otrzymaniu informacji, zamieścić niniejszy dekret na tablicy ogłoszeń przy kościele i na stronach internetowych – diecezjalnej i parafialnych.

Wszystkim wiernym z serca błogosławię.

                                                                                                                                                           † Jan Piotrowski

                                                                                                                                                          BISKUP KIELECKI                                                                                                         Ks.    Adam Perz

                        KANCLERZ KURII