III Kongres Eucharystyczny Diecezji Kieleckiej

Msze Święte, 13.06.2022 – 19.06.2022 r.
13 czerwca 2022
Intencje Mszy Świętej, 20.06.2022 – 26.06.2022r.
20 czerwca 2022

Modlitwa
III Diecezjalnego Kongresu Eucharystycznego

Boże, nasz Ojcze, Ty tak umiłowałeś świat,

że posłałeś swojego Syna,

aby wyzwolił nas z więzów grzechu i śmierci,

stając się przebłagalną ofiarą Odkupienia.

W Wieczerniku zostawił nam Eucharystię,

Pamiątkę swej męki, śmierci i zmartwychwstania,

jako źródło i pokarm na życie wieczne.

Udziel nam swojego Ducha,

abyśmy zgłębiając wiarę w tajemnicę Eucharystii,

jako Ofiary i Uczty Chrystusa, odczuwali jej głód,

a przyjmując ją, doświadczali jej uświęcającej mocy.

Niech Duch Święty ożywia, pogłębia i utrwala w nas

zdumienie nad tajemnicą eucharystycznej obecności Chrystusa

pod postaciami chleba i wina,

i inspiruje do jej adoracji.

Spraw, abyśmy umacniając się Najświętszą Eucharystią,

byli odważnymi świadkami wiary,

a eucharystycznym stylem życia

przyczyniali się do odnowy oblicza niespokojnej ziemi.

Maryjo, Niewiasto Eucharystii,

bądź z nami, ażeby całe nasze życie,

podobnie jak życie Twoje,

było nieustannym Magnificat

za eucharystyczną obecność Twojego Syna

umacniającą nas i towarzyszącą nam na drogach życia. Amen.