Intencje Mszy Św.,25.05.2020 r. – 31.05. 2020 r.

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego- 24.05.2020 r.
23 maja 2020
Słowa Ojca
23 maja 2020

                                         Poniedziałek 25 maja

18.00. † Jolantę, Tadeusza Podgórskich, Bożenę, Stanisława Sideł,  Jarosława Podstawkę.

                                      Wtorek 26 maja

18.00  † Mariannę Stachura (zam. dzieci).

                                       Środa 27 maja

             Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy

18.00. O Boże bł., potrzebne łaski, dary Ducha Św. dla Wspólnoty Apostolatu Maryjnego a zwłaszcza dla Zofii Kowalskiej, Zofii Garbat, Ireny Hyża, Zuzanny Koza. 

O Boże bł., potrzebne łaski, dary Ducha Św.  dla Blanki w 5 r. ur. i dla całej rodziny.

†Stanisława, Zbigniewa, Edwarda Jaworskich.

† Zygmunta, Elżbietę Lotko.

†Konrada Jaworskiego (zam. koledzy i koleżanki ze Stacji Ksel).

†Stanisława Lotko (zam. Kazimierz Król z rodziną).

                               Czwartek 28 maja

18.00. †Alojzego Porzucka, Józefa Kwiatkowskiego.

                               Piątek 29 maja

18.00. † Stanisława, Weronikę, Ireneusza Wijas, Bożenę Świercz.

                           Sobota 30 maja

18.00. †Władysława, Jana, Mariannę Sobczyńskich, Andrzeja, Mariannę Michalskich

                                 Niedziela 31 maja

   8.00. †Mariannę Gajos, Anielę, Władysława, Stanisławę Wijasów, Teresę Mojecką, Annę, Stanisława Gajosów.

 10.00. O Boże bł., potrzebne łaski, dary Ducha Św.  dla Mirosławy i Zenona w 30 r. ślubu.

  12.00. Za parafian.