Intencje Mszy Świętej, 02.10.2023 – 08.10.2023 r.

XXV Niedziela Zwykła, 24.09.2023 r.
24 września 2023
XXVI Niedziela Zwykła, 01.10.2023 r.
2 października 2023

                         Poniedziałek 02 października

18.00. † Henryka Pękalskiego.

                       Wtorek 03 października

18.00. † Jarosława Kredzińskiego w 24 r. śm.

                            Środa 04 października

Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy

18.00. O Boże bł., potrzebne łaski, dary Ducha św. dla WŻR pw. św. Maksymiliana i za zmarłe Siostry.

O Boże bł., potrzebne łaski, dary Ducha św. dla Barbary i Wiesława Czoków w 40 r. ślubu (zam. dzieci).

O Boże bł., potrzebne łaski, dary Ducha św. dla Karoliny i Mateusza w 5 r. ślubu i dla Mai.

†Franciszka Foksę (zam. córka Mirka z mężem).

† Wiesławę w 25 r. śm., Mariana.

†Edytę, Adama Bernat (zam. r. Rosłońskich ).

† Henryka Szwarca w 4 r. śm., (zam. dzieci).

†Danutę Dąbek (zam. Sławomir Dąbek z rodziną).

†Stanisława Giemzę (zam. Rozalia, Jan Domańscy z dziećmi).

† Kazimierę Giemza (zam. Anna Górska i Grażyna Wawrzeńczyk z rodzinami).

†Janinę Czoków (zam. r. Głuch i Mietelskich).

† Mariannę Kruk (zam. Anna Rosłońska z rodziną).

† Juliannę Wawrzycką  (zam. córka Zosia z dziećmi .

 † Eugeniusza Wojdę.

† Barbarę, Henryka, Lidię, Tadeusza.

†Ewę, Tadeusza Maciejewskich (zam. córki).

                      Czwartek 05 października

18.00. † Jana, Anielę, Cecylię, Czesława Świercz, Stefana, Ewelinę Wojtasińskich.

                         Piątek 06 października

18.00. O Boże bł., potrzebne łaski, dary Ducha św. dla WŻR pw. MB Różańcowej i ++ Władysławę, Zofię, Józefę, Władysławę, Mariannę, Helenę, Stanisławę, Mariannę, Janinę, Józefę, Stanisławę, Otolię, Helenę, Janinę, Irenę.

                          Sobota 07 października

15.00. O Boże bł., potrzebne łaski, dary Ducha św. dla Nowożeńców Eweliny Jastrzębskiej i Roberta Kałuży.

18.00.†Zofię, Kazimierza, Annę, Rozalię, Kazimierza, Marię, Jana, Antoninę, Juliana. 

                       Niedziela 08 października

 8.00. †Otolię, Jana Kozieł, Teresę, Zbigniewa Piotrowskich, Lucynę, Andrzeja Poddębniak (zam. r. Dudków).

10.00. † Beatę Snoch w 2 r. śm.

12.00. Za parafian.