Intencje Mszy Świętej, 10.01.2022.- 16.01.2022r.

Harmonogram Wizyty Duszpasterskiej- 2022 r.
6 stycznia 2022
Niedziela Chrztu Pańskiego, 09.02.2022r.
10 stycznia 2022

Poniedziałek 10 stycznia

18.00. † Sylwestra Nowakowskiego (zam. r. Łukasików).

                            Wtorek 11 stycznia

7.00. † Zdzisława Kopacz (zam. chrześniak Zdzisław z rodziną).

                         Środa 12 stycznia

                Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy

18.00. O Boże bł, potrzebne łaski, dary Ducha Św., dla Mateusza w 30 r. ur. i dla rodziny.

O Boże bł, potrzebne łaski, dary Ducha Św., dla Sabiny w 65 r. ur.

†Edwarda Chyży w 1 r. śm.

†Stanisławę Krajewską w 15 r. śm., Kazimierza Kozieł ++ Krajewskich i Kozieł.

† Sylwestra Nowakowskiego (zam. r. Góralczyków ).

†Beatę Snoch (zam. ciocia Irena z rodzina).

†Zdzisława Kopacz (zam. Rada Sołecka i p. Polit).

†Waldemara Jaworskiego (zam. siostra Bożena z rodziną).

†Otolię Kasperek (zam. r. Szymańskich).

†Mariana Starzyńskiego (zam. r. Ludwickich i Banasików).

†Franciszka Wojtasińskiego w 17 r. śm., Wincentego, Rozalię, Bronisławę Wojtasińskich.

                         Czwartek 13 stycznia

18.00.† Władysława, Irenę, Emilię, Henryka Januszek.

                           Piątek 14 stycznia

18.00. †Waldemara Szymkiewicza (zam. Stanisław Bosak z rodziną).

                          Sobota 15 stycznia

18.00. O Boże bł, potrzebne łaski, dary Ducha Św., dla Miłosza Sikory w 1 r. ur. i dla rodziców.

                       Niedziela 16 stycznia

 8.00. † Kazimierza Chojneckiego w 8 r. śm., Leszka, Pawła Chojneckich.

 10.00. O Boże bł, potrzebne łaski, dary Ducha Św., dla Marcela w 8 r. ur. i dla rodziny.

 12.00.  Za parafian.