Intencje Mszy Świętej, 11.01.2021-17.01.2021 r.

Niedziela Chrztu Pańskiego
9 stycznia 2021
Intencje Mszy Świętej, 18.01.2021. – 24.01.2021 r.
16 stycznia 2021

                             Poniedziałek 11 stycznia

  18.00. †Zofię Sobczyńską (zam. syn Zygmunt z rodziną).

                            Wtorek 12 stycznia

   7.00. † Władysławę Paździerz (zam. r. Popielów i Nartowskich).

                          Środa 13 stycznia                      

                Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy

18.00 ♦ O Boże bł., potrzebne łaski i dary Ducha Św. dla Stefana i Władysławy Jakubczyk w 60 r. ślubu.

♦ O Boże bł., potrzebne łaski i dary Ducha Św. dla Sabiny w 64 r.  ur. (zam. mąż z dziećmi i wnukami)                           

♦ O Boże bł., potrzebne łaski, udaną operację i szybki powrót do zdrowia dla Taty i Dziadka (zam. rodzina).

† Ewę Maciejewską (zam. Janina Maciejewska z córką i synem).

†Tadeusza w 11 r. śm., Mariannę Walczak.

† Czesława Sperczyńskiego (zam. koleżanki).

†  Kazimierza Dudka (zam. wnuczek Paweł).

†Kazimierza w 7 r. śm, Leszka, Pawła Chojneckich (zam. córka Mirosława z rodziną).

† Władysławę Paździerz (zam. wnuczek Mariusz z rodziną).

† Józefa Jakubczyka  (zam. syn Mirosław z rodziną).

† Jana Sobczyńskiego (zam. zam. Pracownicy Sklepu Mieszko Społem).

† Danutę Szwarc (zam. uczestnicy pogrzebu).

† Stanisławę Ptak (zam. córka Teresa z rodziną).

†Stefana Garbata (zam. siostra Grażyna z rodziną).

† Andrzeja Sobczyńskiego w 2 r. śm. (zam. siostra z rodziną)

† Natalię Wilk (zam. r. Huków).

†Genowefę Majewską (zam. Jacek Głuch z żoną i dziećmi).

†Janinę Terelak w 5 r. śm.

†Franciszka w 16 r. śm., Wincentego, Bronisławę, Rozalię Wojtasińskich.

                        Czwartek 14 stycznia

 18.00.†Stanisławę Krajewską w 14 r. śm. ++ Krajewskich, Kazimierza Kozieł.

                           Piątek 15 stycznia

 18.00. † Władysławę Paździerz (zam. firma RM Group z Piekoszowa).

                          Sobota 16 stycznia

18.00. O Boże bł., potrzebne łaski i dary Ducha Św. dla Marcela w 7 r. ur. i dla rodziny.

                       Niedziela 17 stycznia

 8.00. † Władysławę Paździerz (zam. córka Danuta z mężem).

 10.00. †Zofię, Kazimierza Lalewicz ++ Lalewiczów, Mrożków, Zeliasiów, Głowackich.

 12.00. Za parafian.