Intencje Mszy Świętej, 14.02.2022 – 20.02.2022 r.

V Niedziela Zwykła, 06.02.2022r.
10 lutego 2022
VI Niedziela Zwykła, 13.02.2022 r.
14 lutego 2022

                                    Poniedziałek 14 lutego

18.00.  †Barbarę Walczyk (zam. sąsiedzi).

                            Wtorek 15 lutego

7.00.†Stanisława w 5 r. śm., Mariannę Kałuża.

                         Środa 16 lutego

Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy

18.00. O Boże bł, potrzebne łaski, dary Ducha Św., dla Julianny Podsiadły z racji  90 r. urodzin .

O Boże bł, potrzebne łaski, dary Ducha Św., dla Leokadii Marszałek w 85 r. ur.

O dar uzdrowienia dla pewnej osoby.

†Barbarę Walczyk.(zam. koleżanka Bożena z rodziną).

†Zdzisława Kopacz (zam. r. Jakubczyków, Terelaków i Piotrowskich).

†Waldemara Jaworskiego (zam. brat Tadeusz z rodziną).

†Rozalię Świebodzką (zam. swatowa z Piotrem, Katarzyną i Wojciechem).

†Wiesława Kotwicę w 3 r. śm.

†Barbarę, Henryka Świebodów, Lidię Piątek, Tadeusza Różyckiego.

 † Zygmunta Foksę (zam. Marcin i Monika).

†Stanisława w 22 r. śm., Jana i ++ Świercz, Podstawków, dusze w czyśćcu cierpiące.

†Stanisława Porzuczka w 1 r. śm.

†Władysława w 1 r. śm., Helenę, Stanisława Nartowskich.

†Helenę w 10 r. śm., Władysława Baran.

† Irenę Jakubczyk (zam. r. Giemzów).

†Kazimierza Wojtasińskiego (zam. syn z żoną i dziećmi).

                         Czwartek 17 lutego

18.00. †Andrzeja w 3 r. śm., Lucynę Poddębniak.

                           Piątek 18 lutego

18.00. O Boże bł, potrzebne łaski, dary Ducha Św., dla Marleny  w 15 r. ur.

                          Sobota 19 lutego

18.00. O Boże bł, potrzebne łaski, dary Ducha Św., dla Mai Stefańczyk w 10 r. ur. i dla rodziny.

                       Niedziela 20 lutego

 8.00. †Stanisławę w r. śm., Tadeusza, Stanisława, Władysława Jakubowskich, Jana Kowalskiego.

10.00. †Władysława w 30 r. śm., Halinę Porzucek ++ Porzucków i Mlazgów.

 12.00.  Za parafian .