Intencje Mszy Świętej, 26.09.2022 – 02.10.2022 r.

XXV Niedziela Zwykła, 18.09.2022 r.
19 września 2022
XXVI Niedziela Zwykła, 25.09.2022 r.
26 września 2022

                       Poniedziałek 26 września

18.00 . †Jana, Wiktorię ++ Sidłów, Jana, Witolda ++ Wawrzyckich, Annę Szmigrocką, dusze w czyśćcu cierpiące

                            Wtorek 27 września

07.00. O Boże bł, potrzebne łaski, dary Ducha Św., dla wspólnoty Apostolatu Maryjnego a w sposób szczególny dla Zuzanny Koza, Teresy Giemza, Krystyny Król, Elżbiety Garbat, Marianny Kostrzewa.

                        Środa 28 września

 Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy

18.00. O Boże bł, potrzebne łaski, dary Ducha Św., dla Marianny, dla dzieci, wnuków i prawnuków.

†Stanisława Kucharczyka w 1 r. śm.

†Mariannę w 7 r. śm., Tadeusza Walczak.

†Kazimierza Bielawskiego (zam. Ania Nogaj- Wilk z rodziną).

†Władysława Świebodzkiego (zam.  r. Giemzów).

†Jakuba Wojtasińskiego (zam. r. Wojtasińskich).

† Jan Barburskiego (zam. dzieci od Oli Michalskiej).

†Dorotę Walczyk (zam. uczestnicy pogrzebu). 

                        Czwartek 29 września

18.00. † Władysława Garbata w 8 r. śm.

                           Piątek 30 września

18.00. †Władysława, Krystynę Piątek, Mieczysława Jakubowskiego.

                          Sobota 01 października

18.00. †Henryka Pękalskiego w 1 r. śm.

                       Niedziela 02 października

 8.00. †Jarosława Kredzińskiego w 23 r. śm.

10.00. †Stanisława, Zofię Janusz.

12.00. Za parafian.