Triduum Paschalne w naszym kościele

Błogosławieństwo pokarmów w domu
8 kwietnia 2020
Intencje: 14-19.04.2020
13 kwietnia 2020
  1. W Wielki Czwartek o godz.18.00 Msza Św. Wieczerzy Pańskiej. W tym dniu składamy dziękczynienie za ustanowienie przez Pana Jezusa w czasie Ostatniej Wieczerzy dwóch sakramentów: Eucharystii i Kapłaństwa. Osobista adoracja do godz. 22.00.
  2. W Wielki Piątek – dzień Męki i Śmierci Pana Jezusa. Od godz. 9.00. Adoracja Najświętszego Sakramentu. O godz. 18.00. Droga Krzyżowa. Po Drodze Krzyżowej Liturgia Męki Pańskiej. Jej centrum stanowi adoracja Krzyża, który jest znakiem naszego Zbawienia. Liturgia Wielkiego Piątku kończy się przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do ołtarza wystawienia, którym jest Grób Pana Jezusa. Adoracja do godz. 24.00. Obowiązuje post ścisły.
  3. Wielka Sobota – dzień spoczynku Pana Jezusa w Grobie. Dzień ciszy, abyśmy mogli doświadczyć, że wobec śmierci jesteśmy bezradni i możemy tylko czekać… Świętowanie Uroczystości Zmartwychwstania Pana Jezusa rozpoczniemy Liturgią Wigilii Paschalnej o godz. 22.00. Zgodnie z bardzo dawną tradycją ta noc jest czuwaniem  na Cześć Pana. Msza św. sprawowana tej nocy jest Mszą paschalną Niedzieli Zmartwychwstania. W czasie tej Liturgii odnowimy Przyrzeczenia Chrzcielne.
  4. Msze Św. w Niedzielę Zmartwychwstania o godz. 8.00,10.00 i o 12.00.

W związku z epidemią koronawirusa organy państwowe zdecydowały, że w Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę. Zachęcam wszystkich wiernych do łączenia się  w modlitwie ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji medialnych. Nasza Parafia rozpoczęła stałe transmitowanie Mszy św. i nabożeństw przez Internet. Transmisje prowadzimy  na kanale YouTube: Parafia Św. Maksymiliana Kolbego w Rykoszynie.