Życzenia Wielkanocne

Niedziela Palmowa, 10.04.2022r.
10 kwietnia 2022
Intencje Mszy Świętej, 19.04.2022 – 24.02.2022r.
17 kwietnia 2022

 «Panie, do kogóż pójdziemy?

Ty, który pokonałeś śmierć, jedynie Ty

masz słowa życia wiecznego» (J 6, 68).

Do Ciebie zanosimy z ufnością naszą modlitwę,

prosząc o pocieszenie

dla rodzin tak licznych ofiar przemocy.

Pomóż nam niestrudzenie pracować,

aby nastał świat bardziej sprawiedliwy i solidarny,

któremu Ty dałeś początek zmartwychwstając.

W wypełnianiu tego zadania towarzyszy nam

Ta, która uwierzyła, że spełnią się słowa

powiedziane od Pana (por. Łk 1, 45).

Błogosławiona jesteś, Maryjo,

milczący świadku Paschy!

Ty, o Matko Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego,

która w godzinie cierpienia i śmierci

zachowałaś płomień nadziei,

naucz i nas,

jak pośród sprzeczności upływającego czasu

stawać się przekonującymi i radosnymi świadkami

wiecznotrwałego orędzia życia i miłości,

jakie niesie światu

zmartwychwstały Odkupiciel.

(Jan Paweł II, Orędzie Wielkanocne Urbi et Orbi, 2004r -fragment)

 

Z okazji Świąt Paschalnych życzę…
niech Chrystus Zmartwychwstały odrodzi Was duchowo,
pozwoli patrzeć w przyszłość z ufnością,
niech błogosławi Wam i Waszym bliskim.

ks. Proboszcz