Dekret Biskupa Kieleckiego dot. organizacji uroczystości I Komunii Św. w 2020 r.

Intencje: 20-26.04.2020
18 kwietnia 2020
Dyspensa od pokarmów mięsnych 1 maja 2020
25 kwietnia 2020

W związku ze stanem epidemii Biskup Kielecki Jan Piotrowski wydał Dekret dotyczący organizowania I Komunii Świętej w Diecezji Kieleckiej w roku 2020. Dekret obowiązuje niezależnie od decyzji o ewentualnym odwołaniu epidemii oraz otwarciu szkół.

Kielce, dnia 20 kwietnia 2020 r.

Nr OA – 52/20

DEKRET

W związku ze stanem epidemii, niezależnie od decyzji o ewentualnym jego odwołaniu oraz otwarciu szkół, zarządzam, co następuje:

  1. Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej i Rocznicy Pierwszej Komunii Świętej należy organizować w miesiącach powakacyjnych;
  2. Termin i forma tych uroczystości będzie uzależniona od decyzji księdza proboszcza, w porozumieniu z rodzicami;
  3. Przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii Świętej odbywa się poprzez katechezę domową, na podstawie materiałów wskazanych rodzicom przez proboszcza lub katechetę.

† Jan Piotrowski
BISKUP KIELECKI

Ks. Adam Perz
KANCLERZ KURII