Dyspensa od pokarmów mięsnych 1 maja 2020

Dekret Biskupa Kieleckiego dot. organizacji uroczystości I Komunii Św. w 2020 r.
21 kwietnia 2020
III Niedziela Wielkanocna, 26.04.2020
25 kwietnia 2020

Kielce, dnia 21 kwietnia 2020 r.

Nr OA – 53/20

 

Drodzy Diecezjanie,

Mając na uwadze dobro duchowe wiernych powierzonych mej pasterskiej trosce, odpowiadając na liczne prośby i zapytania dotyczące konieczności zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek 1 maja 2020 r., zachowując przepisy kan. 88 KPK, niniejszym udzielam wszystkim wiernym na terenie Diecezji Kieleckiej dyspensy od konieczności zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek 1 maja 2020 r.
Jednocześnie zachęcam tych wiernych, którzy skorzystają z łaski dyspensy, aby podjęli dzieła miłosierdzia lub inne czyny pokutne, które zastąpią przepisaną na ten dzień wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

† Jan Piotrowski
BISKUP KIELCECKI