Intencje Mszy Świętej, 02.05.2022 – 08.05.2022r.

III Niedziela Wielkanocna, 01.05.2022 r.
2 maja 2022
Ogólnopolski Tydzień Biblijny
2 maja 2022

                       Poniedziałek  2 maja

18.00. O Boże bł, potrzebne łaski, dary Ducha Św., dla Darii i Igora z racji matury. 

                            Wtorek 3 maja

8.00. †Stanisława Maciejewskiego.

10.00.O Boże bł, potrzebne łaski, dary Ducha Św., dla OSP w Rykoszynie.

12.00  † Zygmunta Pękalskiego ++ Pękalskich, Pawła Dudę.

                         Środa 4 maja

 Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy

18.00.O dar uzdrowienia dla pewnej osoby.

O Boże bł, potrzebne łaski, dary Ducha Św., dla Justyny  w 23 r. ur.

†Mariannę, Zdzisława ++ Chojneckich.

†Józefa Brożka (zam. Pracownicy oraz Zarząd Jawal Kielce).

†Irenę Jakubczyk (zam. córka Danuta z rodziną).

†Kazimierza Bielawskiego (zam. wnuk Piotr z zoną Emilią).

†Aleksandrę Karońską (zam. córka Lidia z Magdą).

†Józefa Chojneckiego (zam. syn Paweł z rodziną).

†Annę, Alojzego Porzucek (zam. syn Eugeniusz z rodziną).

† Waldemara Jaworskiego (zam. Ewa Wojtasińska).

†Stanisławę, Szczepana, Jerzego Król.

†Kazimierę, Jana Porzucek, Helenę, Stanisława ++ Aksamit.

†Mariannę Jas.

†Barbarę Walczyk (zam. brat Janusz z Gdyni).

† Agnieszkę, Roberta Ciulęba (zam. Anita i Łukasz Podsiadły).                                        

                        Czwartek 5 maja

18.00. †Stanisława Pawlika.

                           Piątek 06 maja

18.00. †Józefę, Jana Pindów, Aleksandra, Krzysztofa Górnych

                          Sobota 07 maja

18.00. †Stanisława, Stanisławę Półkoszek.

                       Niedziela 08 maja

 8.00. O Boże bł, potrzebne łaski, dary Ducha Św., dla Zbigniewa w 60 r. ur. (zam. żona z dziećmi).

10.00. †Janinę, Stanisława, Henryka Korbów, Tadeusza Rackiego.

 12.00.  Za parafian .