Intencje Mszy Świętej, 09.10.2023 – 15.10.2023 r.

XXVII Niedziela Zwykła, 08.10.2023 r.
9 października 2023
Intencje mszy Świętej, 16.10.2023 – 22.10.2023 r.
17 października 2023

                      Poniedziałek 09 października

18.00. † Leokadię Pękalską ++ Ziętalów i Pękalskich.

                       Wtorek 10 października

18.00. † Ryszarda Sobczyńskiego w 8 r. śm.

                            Środa 11 października

Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy

18.00. O Boże bł., potrzebne łaski, dary Ducha św. dla Magdaleny w 18 r. ur.

O Boże bł., potrzebne łaski, dary Ducha św. dla Kacpra w 18 r. ur. (zam. dziadkowie).

O Boże bł., potrzebne łaski, dary Ducha św. dla Natalii w 6 r. ur. i dla rodziców.

†Franciszka Foksę (zam. wnuczki z r. Walczak ).

† Zięcia Tadeusza i syna Roberta.

†Edytę, Adama Bernat (zam. rodzice Stanisława i Andrzej ).

† Janinę Aksamit (zam. Danuta i Edward Kotwica).

†Danutę Dąbek (zam. Teresa i Stanisław Pióro).

†Stanisława Giemzę (zam. kolega Irek z żoną).

† Kazimierę Giemza (zam. siostra Jadwiga z dziećmi).

†Janinę Czoków (zam. r. Aksamitów).

† Adriana Dudka w 12 r. śm. (zam. siostra Monika z rodziną)   

† Juliannę Wawrzycką  (zam. Ireneusz z rodziną).

 † Helenę, Władysława, Ryszarda, Czesława Walczaków ++ Różyckich.

†Józefa, Stanisławę Sójków.

                      Czwartek 12 października

18.00. †Edwarda Snocha w 8 r. śm., ++ Snoch.

                         Piątek 13 października

19.30. O Boże bł., potrzebne łaski, dary Ducha św. dla rodziców Stanisławy i Mieczysława Szyszków.

                          Sobota 14 października

18.00.†Franciszka, Anielę ++ Grzesik, Pawła Dudę ++ Pękalskich. 

                       Niedziela 15 października

 8.00. †Otolię Kasperek w 2 r. śm.

10.00. O Boże bł., potrzebne łaski, dary Ducha św. dla ks. Proboszcza z racji urodzin i imienin i dla WŻR pw. św. Faustyny.

12.00. Za parafian.