Intencje Mszy Świętej, 18.10.2021 – 24.10.2021 r.

XXVIII niedziela Zwykła, 10.10.2021r.
11 października 2021
XXIX Niedziela Zwykła, 17.10.2021r.
18 października 2021

                              Poniedziałek 18 października

18.00. O Boże bł., potrzebne łaski i dary Ducha Św. dla WŻR pw. MB z Lourdes za zmarłą Janinę Terelak.

                            Wtorek 19 października

18.00. †Leokadię Pękalską w 31 r. śm. ++ Zientalów i Pękalskich.

                         Środa 20 października

                Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy

18.00. O Boże bł., potrzebne łaski i dary Ducha Św. dla WŻR pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

O Boże bł., potrzebne łaski, dary Ducha Św. i powrót do zdrowia dla Jarosława.

†Teresę Piotrowską w 1 r. śm.

†Stanisława, Mariannę Kostrzewa.

† Agnieszkę w 20 r. śm, Franciszka, Halinę Soloch i dusze w czyśćcu cierpiące.

†Jana, Agnieszkę Kotwiców, Mariannę, Stanisława Kostrzewów (zam. wnuczka Beata z rodziną)

† Jana Ziętala (zam. Zofia Kozieł z rodziną).

†Waldemara Szymkiewicza (zam. mieszkańcy Osiedla Słoneczne Piekoszów).

† Emilię Januszek (zam. Teresa Terelak ).

†Stanisława, Władysławę, Stefanię, Kazimierę Giemzów.

†Henryka Nartowskiego (zam. r. Różyckich).

†Józefa Gieroń (zam. siostra Krystyna z rodziną).

†Adriana Dudka, Stefana, Honoratę Kotwica.

†Renatę Turczyn, Jana Grzesika, Wiktorię, Michała, Ryszarda, Krystynę Maruszaków.

†Stanisławę Garbat (zam. Alicja Podsiadły z rodziną).  

†Sylwestra Nowakowskiego (zam. sąsiadka Aleksandra).

                         Czwartek 21 października

18.00†Florentynę, Władysława Różyckich ++ Walczaków.

                           Piątek 22 października

18.00. Przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II o Boże bł., potrzebne łaski i dary Ducha Św. dla WŻR pw. św. Rodziny.

                          Sobota 23 października

18.00. † Zofię Zapała w 5 r. śm., Edwarda, Ryszarda Walas, ++ Walas

                       Niedziela 24 października

 8.00. †Mariannę, Władysława, Czesława Kotwiców.

 10.00. † Tadeusza w 19 r. śm., Mariannę, Edwarda Sidłów.

 12.00.  Za parafian.