Intencje Mszy Świętej, 19.10.2020 r. – 25.10.2020 r.

XXIX Niedziela Zwykła, 18.10.2020 r.
19 października 2020
22 października 2020

                             Poniedziałek 19 października

18.00. † Wiesławę, Mariana Dudzianiec.

                            Wtorek 20 października

18.00 . †Weronikę, Stanisława, Katarzynę, Ireneusza Wijas, Bożenę Świercz.

                          Środa 21 października

                Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy

♦ O Boże bł., potrzebne łaski i dary Ducha Św. dla Urszuli i Daniela Litwin  w 17 r. ślubu i dla synów.

♦ O szczęśliwą operację dla syna.

† Ewę Maciejewską (zam. córka Jolanta).

†Agnieszkę w 19 r. śm., Franciszkę, Halinę Solochów, dusze w czyśćcu cierpiące.

†Monikę w 29 r. śm., Krystynę Niewiadomą.

† Władysława Popiel (zam. r. Pietrzykowskich z Wincentowa).

†Zofię Lalewicz (zam. WŻR pw MB z Lourdes).

† Janinę Sobczyńską (zam. wnuczka Milena z mężem).

† Henrykę Jakubczyk (zam. Katarzyna, Łukasz Kąsek).

† Jana Sobczyńskiego (zam. r. Woźniaków).

†Zofię Sobczyńską (zam. córka Jolanta z mężem).

†Zbigniewa Smardzewskiego (zam. syn z rodziną).

† Władysławę Paździerz w 30 dz. od śm. (zam. wnuczek Piotr).

† Stanisławę Ptak (zam. sąsiedzi).

†Kazimierza, Leszka, Pawła Chojneckich.

†Zofię Zapała w 4 r. śm., Edwarda, Ryszarda Walasów, ++ Walas.

† Józefę Tkacz (zam. r. Nowaków).

† Henryka Pękalskiego (zam. uczestnicy pogrzebu).                      

                        Czwartek 22 października

18.00. Przez wstawiennictwo Św. Jana Pawła II o Boże bł., potrzebne łaski i dary Ducha Św. dla rodziny Górskich.

                                    Piątek 23 października

18.00. †Adriana Dudka w 9 r. śm. (zam. r. Sobczyńskich).

                                Sobota 24 października

18.00. †Mariannę, Władysława, Czesława Kotwiców.

                                 Niedziela 25 października

 8.00. †Helenę w 17 r. śm., Władysława Garbat, Władysławę, Józefa Paździerz.

 10.00. O Boże bł., potrzebne łaski i dary Ducha Św. dla rodziców (zam. córka Beata z rodziną).

 12.00. Za parafian.