Intencje Mszy Świętej, 21.08.2023- 27.08.2023 r.

Intencje Mszy Swiętej, 14.08.2023 – 20.08.2023 r.
13 sierpnia 2023
XX Niedziela Zwykła, 20.08.2023 r.
20 sierpnia 2023

                         Poniedziałek 21 sierpnia

18.00. O Boże bł., potrzebne łaski dary Ducha św. dla Leszka Snoch w 50 r. ur. i dla rodziny.

                            Wtorek 22 sierpnia

7.00. †Edytę, Adama Bernat (zam. r. Kropisz z Piekoszowa).

18.00. Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II o Boże bł., potrzebne łaski dary Ducha św. dla Jolanty i Sławomira Smolarczyk w 30 r. ślubu.

                            Środa 23 sierpnia

Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy

18.00.  O Boże bł., potrzebne łaski dary Ducha św. dla Szymona Pileckiego  w 2 r. ur. i dla rodziców.

O Boże bł., potrzebne łaski dary Ducha św. dla Judyty i Władysława Sikora w 5 r. ślubu i dla dziecka.

O Boże bł., potrzebne łaski dary Ducha św. dla Beaty i Zbigniewa w 26 r. ślubu.

O Boże bł., potrzebne łaski dary Ducha św. dla Elizy w 3 r. ur. i dla rodziców w r. ślubu.

O Boże bł., potrzebne łaski dary Ducha św. dla Kornelii w 10 r. ur. i na nowy rok szkolny.

†Barbarę w 7 r. śm., Józefę, Władysława Zbroszczyków, Zofię Kosińską.

†Dominikę Żołądek (zam. Jagoda Trojanowska).

†Edytę, Adama Bernat (zam. teściowa Danuta).

† Janinę Aksamit (zam. Ewa Wojtasińska z synem).

†Danutę Dąbek (zam. r. Nogajczyków).

†Stanisława Giemzę (zam. córka Renata z mężem Sebastianem i synem Dawidem).

†Wandę, Piotra Jawnik i dusze w czyśćcu cierpiące (zam. Ireneusz Wawrzycki z rodziną)

†Janinę Czoków (zam. koleżanki z pracy).

† Zofię w 3 r. śm., Tadeusza, Henryka, Ryszarda Sobczyńskich

† Mariannę Kruk (zam. rodzina Król z Chęcin).

† Stefana Terelaka w 13 r. śm., Kamilę, Stefana, Łukasza Głuch.

†Mariannę i Mariana Król w r. śm.

† Mariannę, Mieczysława Tkacz.

† Tadeusza Sibilskiego.

                      Czwartek 24 sierpnia

7.00. † Lucynę w 5 r. śm., Andrzeja Poddębniak.

                         Piątek 25 sierpnia

18.00.†Otylię w r. śm., Mariana, Piotra, Ignacego, Anielę Dąbków, Stanisława, Bronisławę Płusa.

                         Sobota 26 sierpnia

8.00 .† Antoninę, Stefana Pękalskich zmarłych z rodziny.

18.00. O Boże bł., potrzebne łaski dary Ducha św. dla Pielgrzymów Pieszej i Rowerowej Pielgrzymki Kieleckiej i tych wszystkich, którzy wspierają Pielgrzymów.

                       Niedziela 27 sierpnia

 8.00. O Boże bł., potrzebne łaski dary Ducha św. dla Apostolatu Maryjnego a szczególnie dla Genowefy Wijas, Jolanty Szymkiewicz, i Grażyny Wawrzeńczyk.

10.00. O Boże bł., potrzebne łaski dary Ducha św. dla Marzeny i Mirosława Jakubowskich w 35 r. ślubu.

12.00. Dziękczynna za tegoroczne plony z prośbą o Boże bł. potrzebne łaski daru Ducha Św. dla wszystkich rolników..