Intencje Mszy Świętej, 23.05.2022- 29.05.2022 r.

VI Niedziela Wielkanocna, 22.05.2022 r.
23 maja 2022
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, 29.05.2022 r.
28 maja 2022

                       Poniedziałek  23 maja

18.00. † Włodzimierza w 13 r. śm., Zofię Znojek. 

                            Wtorek 24 maja

18.00. W intencji Panu Bogu wiadomej.

                         Środa 25 maja

 Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy

18.00. O dar uzdrowienia dla pewnej osoby.

†Władysława Popiel w 2 r. śm.

†Danutę Szwarc z racji Dnia Matki.

†Józefa, Alfreda Ziętal.

†Barbarę, Henryka ++ Świebodów, Lidię Piątek, Tadeusza Różyckiego.

†Józefa Brożka (zam. Jerzy i Zbigniew Garbat z rodzinami).

†Irenę Jakubczyk (zam. r. Jasów).

†Kazimierza Bielawskiego (zam. córka Teresa z mężem Stanisławem).

†Aleksandrę Karońską (zam. r. Pawlikowskich).

†Józefa Chojneckiego (zam. uczestnicy pogrzebu).

†Annę Porzucek (zam. uczestnicy pogrzebu).

† Tadeusza, Roberta, Zdzisława Marszałek i zmarłych rodziców.                                        

                       Czwartek 26 maja

18.00. † Mariannę Stachura (zam. dzieci).

                           Piątek 27 maja

18.00. O Boże bł, potrzebne łaski, dary Ducha Św., dla Apostolatu Maryjnego a szczególnie dla Zofii Kowalskiej, zofii Garbat, Ireny Hyża, Zuzanny Koza.

                          Sobota 28 maja

18.00. Dziękczynna z prośbą o Boże bł, potrzebne łaski, dary Ducha Św., dla dzieci komunijnych

                       Niedziela 29 maja

 8.00. †Waldemara Szymkiewicza w 1 r. śm. (zam. żona, dzieci i rodzice).

10.00. O Boże bł, potrzebne łaski, dary Ducha Św., dla Agaty  i Łukasza Dudek w 1 r. ślubu.

12.00.  Za parafian .