Intencje Mszy Świętej, 25.01.2021r. – 31.01.2021 r.

II Niedziela Zwykła, 17.01.2021 r.
16 stycznia 2021
III Niedziela Zwykła, 24.01.2021 r.
23 stycznia 2021

                             Poniedziałek 25 stycznia

  18.00. †Zofię Sobczyńską (zam. Helena i Edward Dudek). 

                            Wtorek 26 stycznia

   7.00. † Ewę Maciejewską (zam. bratowa Józefa z rodziną).

                          Środa 27 stycznia                         

                Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy

18.00 Przez wstawiennictwo MB o Boże bł., potrzebne łaski i dary Ducha Św. dla Apostolatu Maryjnego a szczególnie dla Haliny Bernat, Dobrosławy Brożek, Teresy Soloch, Genowefy Wijas.

†Józefę Tkacz z racji Dnia Babci (zam. wnuk Adrian).

† Władysławę Paździerz (zam. bratanica Barbara z rodziną).

† Józefa Jakubczyka  (zam. sąsiedzi).

† Danutę Szwarc (zam. syn Tomasz z rodziną ).

†Stefana Garbata (zam. brat Zbigniew z rodziną).

† Józefa  Sobczyńskiego (zam. bratowa Cecylia Sobczyńska  z rodzina).

† Natalię Wilk (zam. Ilona i Piotr Łukasik z synem).

†Genowefę Majewską (zam. Agnieszka Kawecka z mężem i dziećmi).

†Teresę Piotrowską (zam. pracownicy firmy Nordkalk)

†Edwarda Chyży (zam. sąsiedzi).

                        Czwartek 28 stycznia

 18.00. † Władysławę Paździerz (zam. wnuczka Justyna z rodziną).

                           Piątek 29 stycznia

 18.00. † Władysławę Paździerz (zam. Stanisława Gabryś).

                          Sobota 30 stycznia

15.00 O Boże bł., potrzebne łaski i dary Ducha Św. dla Nowożeńców Mileny Gawrońskiej i Kamila Kucharskiego.

18.00. † Józefa Sobczyńskiego (zam. uczestnicy pogrzebu).

                       Niedziela 31 stycznia

 8.00. † Władysławę Paździerz (zam. r. Grabowskich  i Sosnowskich).

 10.00. †Urszulę Ojrzyńską w 1 r. śm.

 12.00. Za parafian.