Korpus Kadetów Zakonu Rycerzy Św. Jana Pawła II

I Niedziela Wielkiego Postu
27 lutego 2023
Program Rekolekcji Wielkopostnych
4 marca 2023

                                    Zaproszenie

Chorągiew  Zakonu Rycerzy Św. Jana Pawła II przy parafii św. Maksymiliana w Rykoszynie  zaprasza chłopców, którzy chcieliby tworzyć Korpus Kadetów Zakonu Rycerzy Św. Jana Pawła II. Kadetem może zostać każdy chłopiec od 8 roku życia. Bliższe informacje i zapisy u Rycerzy a także u ks. Proboszcza. Utworzenie Korpusu Kadetów nastąpi w Niedzielę Palmową 2 kwietnia na Mszy Św. o godz. 12. 00.